แนะแนวทางการเกษตร 4.0

แนะแนวทางการเกษตร 4.0 ที่เราสามารถทำเองได้

แนะแนวทางการเกษตร 4.0 เราจะเห็นได้ว่าในปัจจุบันการก้าวกระโดดของเทคโนโลยีที่แปลกใหม่เข้าอำนวยความสะดวกให้กับเกษตรกรมากมาย เทคโนโลยีที่เข้ามานั้นทำให้การทำงานของเราเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเร็วขึ้นดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะทางด้านการเกษตรกรรมที่มีนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาอย่างที่เขาเรียกันว่าแนวทาง ทางการเกษตร 4.0 นั่นเอง

แนะแนวทางการเกษตร 4.0

ด้านอาหาร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร

อันดับแรกที่มีความสำคัญ ก็คือ สินค้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หากเป็นแบบเดิมอย่างแรกที่เห็นเลยจะเป็นการทำเกษตรเชิงเดี่ยว มีที่เท่าไร ปลูกอย่างเดียวไปเลย ทีนี้ก็แข่งขันกันปลูกอย่างเดียวกันหมด สุดท้ายตัดราคากันจนตายไปด้วยกัน มาเป็นแบบใหม่ด้วยการปลูกแบบผสมผสาน ตามหลักไร่นาสวนผสม สองจะมีการปรับวิธีการปลูกให้ได้ผลผลิตมากขึ้นกว่าเดิม ภายในพื้นที่จำกัดอย่างเดิม ไม่ว่าจะเป็นการ ลดพื้นที่ระหว่างต้นลงของชาวสวน หรือสามีการปลูกพืชสายพันธุ์ใหม่ที่มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อมและให้ผลผลิตได้ดีมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณ และ คุณภาพ อย่างสวนผลไม้มะม่วงก็จะมีมะม่วงพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมมาแล้วให้ได้ผลผลิตลูกใหญ่ขึ้น เป็นต้น

ด้านสาธารณสุข

ด้านสาธารณสุข

อาหารเป็นยา เราอาจจะเคยได้ยินกันมาบ้างสำหรับคำกล่าวนี้ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องจริงที่ปฏิเสธไม่ได้ ทีนี้การเกษตร 4.0 จะปรับให้เรื่องนี้มีความสมบูรณ์มากขึ้นไปอีก กล่าวคือ อาหารที่เกษตรกรปลูกขึ้นมานั้นจะต้องมีคุณภาพ สารอาหารครบถ้วน กินแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรง ห่างไกลจากโรค และสอง เราจะต้องมีการปลูกพืชสมุนไพรให้มากขึ้น เพื่อเอาไปแปรรูปเป็นยาแบบที่ลดการใช้สารเคมีให้มากที่สุดด้วย

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ

ด้านเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ

การทำงานจากเดิมที่ใช้แรงงานคน หรือ แรงงานสัตว์เข้ามาเป็นหลัก จนเปลี่ยนมาเป็นแรงงานเครื่องจักร ทั้งนี้เราจะยกระดับจากเครื่องจักร ด้วยการใช้สมองอัจฉริยะที่เรียกว่า Ai เข้าไปควบคุมการทำงานของเครื่องจักร เครื่องกล เหล่านั้นให้สามารถทำงานได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น และสะดวกมากขึ้น อย่างเช่นการเอาโดรน มาบินสำรวจพื้นที่เพาะปลูกแล้วถ่ายภาพจากมุมสูงลงมาแทนที่จะเป็นการเดินสำรวจแบบเดิม หรือ อาจจะใช้โดรนเพื่อพ่นยาฆ่าแมลง แทนที่การเดินฉีด แบบนี้เป็นต้น ในอนาคตจะมีการติดตั้งเสาสัญญาณเพื่อตรวจสอบสภาพแรงลม ปริมาณน้ำฝน  รวมถึงตรวจสอบสภาพดิน ความเป็นกรดด่าง เพื่อวิเคราะห์ดินว่าจะต้องแก้ไขอย่างไรได้ด้วย

ด้านดิจิตอล โปรแกรมอัจฉริยะ

ด้านดิจิตอล โปรแกรมอัจฉริยะ

การจะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ ก็จะต้องสอดคล้องกับอีกสิ่งหนึ่งนั่นก็คือ โปรแกรม แอพพลิเคชั่นที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ซึ่งชาวเกษตรกร อาจจะควบคุมการทำงานของเครื่องมือ เครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นโดรน หุ่นยนต์ กล้องวงจรปิด จากโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวได้เลย ยังไม่หมดจากการวิเคราะห์ของ Ai และ การใช้ Big data จะทำให้การวิเคราะห์ข้อมูลทำได้ง่ายมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างเรื่องดิน อาจจะมีการเก็บตัวอย่างไปวิเคราะห์เอง จากนั้นส่งผลวิเคราะห์ไปยังผู้เชี่ยวชาญเพื่อหาทางแก้ไขดินให้มีคุณภาพ ปลูกพืชได้ตามต้องการแบบนี้ก็ อันนี้เรายังไม่รวมถึงการใช้โปรแกรมสำหรับซื้อขาย รับ ส่ง สินค้าทางการเกษตรที่จะทำให้แม้ว่าเราอยู่ที่บ้าน ก็สามารถส่งสินค้าไปขายต่างประเทศได้อีกด้วย

เนื่องมาจากเกษตรกรมีพื้นที่ ที่จะทำการเกษตรอยู่อย่างจำกัด จึงจำเป็นต้องมีการกำหนดแนวทางการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้วางรากฐานการทำการเกษตรด้วยเทคโนโลยี เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพในภาคการเกษตร ควบคู่กับการใช้ศาสตร์พระราชามาเป็นภูมิคุ้มกันให้เกษตรกร ที่จะได้นำการประยุกต์เกษตรสมัยใหม่เข้ามาใช้ในการทำการเกษตร และสามมารถบริหารปัจจัยการเพิ่มผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

การจะควบคุมการทำงานของอุปกรณ์

แนะแนวทางการเกษตร 4.0  สำหรับการทำเกษตรนั้นเราจะต้องศึกษาแนวทางและวางแผนทำการเกษตร เพื่อที่จะได้ทำการต่อยอดผลผลิตของเราได้ในระยะยาว ซึ้งในปัจจุบันนี้ก็ได้มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาปรับใช้ในการทำเกษตร สาเหตุเกิดจากพื้นที่ ที่ใช้ในการทำเกษตรมีอยู่อย่างจำกัด จึงต้องนำเอาเกษตรยุกต์ 4.0 เข้ามาปรับใช้ เพื่อที่เกษตรกรจะได้มีความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว และที่สำคัญการทำเกษตรผสมผสานยังทำให้เกษตรกรมีรายได้ตลอดทั้งปี อีกทั้งยังได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสามารถส่งออกไปต่างประเทศ เพื่อนำรายได้กลับเข้าสู่ประเทศของเราได้อย่างมากที่สุด

แนะนำละครใหม่ สุดปังที่ต้องจับตาปี 2564 นี่ก็พึ่งก้าวเข้าศักราชใหม่กัน ในปี 2564 นี้ ยังมีละครไทยจ่อคิวสร้างความบันเทิงให้กับแฟนละครผ่านทางหน้าจอเพียบเลยค่ะ และนี่ก็เป็นละครไทยเรื่องใหม่ของแต่ละช่องที่เราอยากไฮไลต์เป็นพิเศษ ไปดูกันเลยค่ะ

แนะนำหาดภูเก็ต ซัมเมอร์นี้ไม่ไปไม่ได้แล้ว เที่ยวหาดสวยในภูเก็ต แต่ละที่สวยงามและมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร หน้าร้อนนี้ใครกำลังมองหาที่เที่ยวทะเลสวย ๆ ลองแวะมาเที่ยวทะเลภูเก็ตกันดูนะ ภูเก็ต เมืองท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยสีสัน ขณะเดียวกันก็มีธรรมชาติที่สวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับท้องทะเลสวย